Zarząd Koła

Stanisław Pilarek                       Prezes Zarządu

Patrycja Baczyńska                    Z-ca Prezesa Zarządu

Agnieszka Orzech                      Członek Zarządu

Grażyna Jurgiel                         Członek Zarządu

Ewa Matulewicz                        Członek Zarządu