Zarząd Koła

Izabela Mirynowska                Prezes Zarządu

Ewa Matulewicz                       Z-ca Prezesa Zarządu

Agnieszka Król-Jaśkiewicz     Sekretarz Koła

Katarzyna Świątek                  Członek Zarządu

Andrzej Jaskólski                    Członek Zarządu