Zarząd Koła

Izabela Mirynowska                Prezes Zarządu

Ewa Matulewicz                       Z-ca Prezesa Zarządu

Agnieszka Król-Jaśkiewicz     Sekretarz Koła

Katarzyna Świątek                  Członek Zarządu

Andrzej Jaskólski                    Członek Zarządu

PZN Okręg Pomorski
 

 

Wsparcie informatyczne


Copyright (c) Polski Związek Niewidomych 2018.
Designed by olwebdesign.com