Misja

Jesteśmy organizacją zrzeszającą osoby niewidome i słabowidzące w mieście i powiecie Słupskim.
Naszym celem jest poprawa życia społecznego osób niewidomych i słabowidzących poprzez rehabilitację społeczną i zawodową, integrację oraz reprezentowanie ich interesów po za środowiskiem
Dzięki empatii, współpracy i otwartości nasze działania są skuteczne i realizują nasz cel. W naszym stowarzyszeniu działają aktywni i kreatywni członkowie dzięki którym nasze Koło posiada wystarczający potencjał na realizację celów statutowych.