Dołącz do nas

Jeśli posiadasz dysfunkcję narządu wzroku i orzeczoną niepełnosprawność w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz skończone 16 lat możesz zostać członkiem zwyczajnym Polskiego Związku Niewidomych.

Natomiast osoby w wieku do 16 roku życia, które ze względu na stan wzroku zostały uznane przez właściwy organ orzekający za niepełnosprawne mogą zostać członkami podopiecznymi naszego związku.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do nas !