Składki członkowskie

Zarząd Główny Polskiego Związku Niewidomych postanowił podnieść składkę członkowską z tytułu przynależności do tej organizacji. Od 1 stycznia 2014 roku składka członkowska PZN będzie wynosiła 4 zł miesięcznie, a więc 48 zł w skali roku. Młodzież od 16 roku życia ucząca się i studiująca opłacać będzie składkę w wysokości 3 zł miesięcznie, a więc 36 zł w skali roku.