image1 image2 image3

Misja

Jesteśmy organizacją zrzeszającą osoby niewidome i słabowidzące w mieście i powiecie Słupskim.

Naszym celem jest poprawa życia społecznego osób niewidomych i słabowidzących poprzez rehabilitację  społeczną i zawodową, integrację oraz reprezentowanie ich interesów po za środowiskiem 

Dzięki empatii, współpracy i otwartości nasze działania są skuteczne i realizują nasz cel. W naszym stowarzyszeniu działają aktywni i kreatywni członkowie dzięki którym nasze Koło posiada wystarczający potencjał na realizację celów statutowych.

Dołącz do nas

Jeśli posiadasz dysfunkcję narządu wzroku i orzeczoną niepełnosprawność w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz skończone 16 lat możesz zostać członkiem zwyczajnym Polskiego Związku Niewidomych.

        Natomiast osoby w wieku do 16 roku życia, które ze względu na stan wzroku zostały uznane przez właściwy organ orzekający za niepełnosprawne mogą zostać członkami podopiecznymi naszego związku.

     Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do nas !      

Wsparcie

Jeżeli chcą Państwo wspomóc finansowo naszą działalność, prosimy o dokonywanie wpłat na konto:

Podkategorie

PZN Okręg Pomorski
 

 

Sklep-serwis komputerowy
 

 

Wsparcie informatyczne