Nasza historia

Wszystko zaczęło się od marzenia, by niewidomi byli samodzielni i mogli brać aktywny udział w życiu społecznym. Dokładnie 16 i 17 czerwca 1951 roku odbył się Zjazd powołujący do życia Polski Związku Niewidomych.
To przede wszystkim nasza organizacja od tamtej pory ratuje ludzi przed samotnością i życiem na marginesie. PZN jest organizacja samopomocową powołaną przez samych niewidomych działającą na ich rzecz i przez nich zarządzaną. W Polsce nie ma do tej pory instytucjonalnego systemu pomocy ludziom niewidomym i tracącym wzrok.
Na Pomorzu Środkowym pierwsze zręby organizacji oraz
struktury Stowarzyszenia Osób Niewidomych powstały w naszym mieście w Słupsku. Przeglądając pozostałe w Kole archiwa oraz w wyniku przeprowadzonych rozmów
z członkami seniorami dowiadujemy się, że pierwsze spotkania założycielskie odbywały się w prywatnym mieszkaniu ociemniałego żołnierza Pana Stanisława Rafałowicza. Założycielem i pierwszym długoletnim prezesem był Pan Jerzy Lemański i już w 1953 roku powstało Koło Wojewódzkie PZN obejmujące teren byłego woj. Koszalińskiego. W1956 roku funkcję organizacyjną dla wszystkich kół w regionie przejął nowopowstały Okręg w Słupsku, a Koło ograniczyło swoją działalność do miasta Słupska i powiatu słupskiego.

Od samego początku istnienia PZN – środowisko niewidomych jest bardzo aktywne - realizujące program zgodny ze statutem związku, a przede wszystkim wychodząc naprzeciw potrzebom niewidomych, zamieszkujących Ziemię Słupską. Jednym z pierwszych i jak czas pokazał, najważniejszych osiągnięć słupskich niewidomych w tamtym okresie było powołanie do życia w 1957 roku Spółdzielni Niewidomych im. mjr Edwina Wagnera. W tym miejscu należy wymienić działaczy i społeczników tego okresu: Alfons Czyż on ociemniały żołnierz – pierwszy prezes Spółdzielni, wspomniany Jerzy Lemański; Mieczysław Misztal – pierwszy przewodniczący rady Nadzorczej; Jerzy Puchalski i inni. W latach 60-tych również z inicjatywy PZN - w ramach Stowarzyszenia Kultury Fizycznej
i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS powstał środowiskowy klub sportowy ZRYW, którego pierwszym prezesem był Pan Werner Mettel długoletni działacz i prezes spółdzielni w latach 1984 – 1991. Aktualnie funkcje te sprawuje Pan Mirosław Mirynowski – młody energiczny działacz sportowy w środowisku niewidomych.
Dalej w końcu lat 90-tych ubiegłego stulecia przy PZN powstały Warsztaty Terapii Zajęciowej, których głównymi inicjatorami byli; Pan Tadeusz Piotrowski i Pan Kazimierz Sobczak ówczesny prezes spółdzielni.
Pan Tadeusz Piotrowski szef Okręgu PZN w Słupsku pełniący te funkcję do 1999 roku do momentu reformy administracyjnej kraju - aktywny działacz środowiska niewidomych. W kilku kadencjach Wice Prezes Okręgu Pomorskiego, członek Zarządu Głównego PZN. To Panu Tadeuszowi Piotrowskiemu zawdzięczamy istnienie w latach 2003 -2012 wydawanej w Kole „Gazety Mówionej” miesięcznika dla osób niewidomych i słabowidzących, to dzięki temu działaczowi powstało w Kole w latach 2006-2010 Centrum Informacji dla Osób Niepełnosprawnych.
Nierozerwalnym elementem historii Koła jest duszpasterstwo osób niewidomych, które trwa do dziś. Pierwszym duszpasterzem był śp. Ks. mjr Włodzimierz Jankowski.
Jesteśmy dumni i myślimy o historii naszej słupskiej organizacji – o działaczach i pracownikach, szczególnie o tych, którzy odeszli z naszego grona, bo to przecież oni tworzyli tę historię. Praca każdej osoby była bardzo potrzebna i niezwykle pożyteczna.
Dziś możemy uznać, że rola naszego stowarzyszenia w życiu niewidomych i słabowidzących nie zmniejszyła się, że nadal jest ogromnie potrzebne, szczególnie tym, którzy nie są w stanie lub nie mogą pogodzić się ze skutkami utraty wzroku – brakiem samodzielności, wykluczeniem, wyłączeniem z życia społecznego.

Koła Powiatowe PZN nie posiadają osobowości prawnej. Wszelkiego rodzaju działania wymagające środków finansowych muszą uzyskać zgodę Okręgu. Pozyskiwanie funduszy w ramach konkursu staje się z dnia na dzień coraz trudniejsze. Kryteria są coraz bardziej wyśrubowane, nawet drobne nieznaczące błędy mogą skutkować przegraną.
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że PZN nie ma stałego finansowania swej działalności i tak jak inne stowarzyszenia musi zdobywać środki w trybie konkursowym.
Dzisiaj My członkowie Koła jesteśmy kontynuatorami działalności zapoczątkowanej przez kilku dziesięcioma laty.
To dzięki ludziom zaangażowanym i działającym społecznie, wolontariuszom, sympatykom i przyjaciołom – ludzie chętnie chcą przychodzić do siedziby Koła, w którym czują się bezpiecznie i uzyskują odpowiednią pomoc, która sprawia, że ich życie po prostu staje się lepsze.
Jesteśmy więc pokaźną rodziną, wielką siłą i wciąż mamy bardzo wiele do zrobienia, by niewidomym w Polsce żyło się coraz lepiej.

Składki członkowskie

Zarząd Główny Polskiego Związku Niewidomych postanowił podnieść składkę członkowską z tytułu przynależności do tej organizacji. Od 1 stycznia 2014 roku składka członkowska PZN będzie wynosiła 4 zł miesięcznie, a więc 48 zł w skali roku. Młodzież od 16 roku życia ucząca się i studiująca opłacać będzie składkę w wysokości 3 zł miesięcznie, a więc 36 zł w skali roku.

 

 

Misja

Jesteśmy organizacją zrzeszającą osoby niewidome i słabowidzące w mieście i powiecie Słupskim.
Naszym celem jest poprawa życia społecznego osób niewidomych i słabowidzących poprzez rehabilitację społeczną i zawodową, integrację oraz reprezentowanie ich interesów po za środowiskiem
Dzięki empatii, współpracy i otwartości nasze działania są skuteczne i realizują nasz cel. W naszym stowarzyszeniu działają aktywni i kreatywni członkowie dzięki którym nasze Koło posiada wystarczający potencjał na realizację celów statutowych.

Wsparcie

Jeżeli chcą Państwo wspomóc finansowo naszą działalność, prosimy o dokonywanie wpłat na konto: Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski w Gdańsku z dopiskiem: dla Koła PZN w Słupsku nr konta: 96 1160 2202 0000 0000 2787 7555

Podkategorie

PZN Okręg Pomorski
 

 

Wsparcie informatyczne


Copyright (c) Polski Związek Niewidomych 2018.
Designed by olwebdesign.com