image1 image2 image3

Misja

Jesteśmy organizacją zrzeszającą osoby niewidome i słabowidzące w mieście i powiecie Słupskim.

Naszym celem jest poprawa życia społecznego osób niewidomych i słabowidzących poprzez rehabilitację  społeczną i zawodową, integrację oraz reprezentowanie ich interesów po za środowiskiem 

Dzięki empatii, współpracy i otwartości nasze działania są skuteczne i realizują nasz cel. W naszym stowarzyszeniu działają aktywni i kreatywni członkowie dzięki którym nasze Koło posiada wystarczający potencjał na realizację celów statutowych.

PZN Okręg Pomorski
 

 

Sklep-serwis komputerowy
 

 

Wsparcie informatyczne