image1 image2 image3

Indywidualne wsparcie informatyczne

Ważne!!! Osoby niewidome i słabowidzące…osoby dorosłe, dzieci i młodzież

Czytaj więcej: Indywidualne wsparcie informatyczne

Wręczenie czytaków w Bibliotece Miejskiej

 

                                                   W dniu 12 listopada br. w Bibliotece Miejskiej w Dziale Multimedialnym miało miejsce uroczyste wręczanie czytaków - urządzenia do słuchania książek mówionych - osobom niewidomym i słabowidzącym.  Dzięki Dyrekcji Biblioteki Miejskiej a zwłaszcza Pani Marii Chamier-Gliszczyńskiej kierownika działu multimedialnego - 30 osób otrzymało czytaki na zasadzie użyczenia. Jest to już druga edycja wręczania czytaków. Pierwsza odbyła się w 2010 roku i skorzystało  z niej 20 osób. Członkowie Koła Powiatowego PZN w Słupsku  składają serdeczne podziękowanie Dyrekcji Biblioteki Miejskiej za życzliwość i zrozumienie  potrzeb intelektualnych ludzi pozbawionych wzroku  i osób słabowidzących.

Więcej artykułów…

  1. SPOTKANIE OPŁATKOWE 2016

PZN Okręg Pomorski
 

 

Sklep-serwis komputerowy
 

 

Wsparcie informatyczne