NOWE WŁADZE KOŁA

20 września 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w związku z kończącą się kadencją działalności Zarządu Koła.  W Walnym Zebraniu Koła udział wzięli przedstawiciele władz Okręgu Pomorskiego PZN  w osobach: Pani Ewa Redzimska  -  Prezes Okręgu Pomorskiego PZN, Pani Krystyna Dzióbek  -  Dyrektor Okręgu Pomorskiego PZN, Pani Maria Wal-Piłasiewicz  -  Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZN.                                                           

Obszerne i merytoryczne sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za okres kadencji 2015-2019 przedstawił w imieniu ustępującego Zarządu  Prezes Koła Pan Stanisław Pilarek. Obecni na Walnym Zebraniu członkowie Koła jednomyślnie udzielili ustępującemu Zarządowi  absolutorium za minioną kadencję.                                                          

     W kolejnym punkcie porządku obrad nastąpił wybór Prezesa Koła na kolejną kadencję. Pan Stanisław Pilarek ustępujący prezes Koła zabierając głos oświadczył o rezygnacji z dalszego kandydowania na prezesa Koła - dziękując jednocześnie wszystkim członkom Koła za współprace w okresie prawie 15-letniej swej działalności. Prezes Stanisław Pilarek zgłosił kandydata na funkcję Prezesa Koła Panią Izabelę Mirynowską obszernie uzasadniając swoją rekomendację. W wyniku głosowania Walne Zebranie jednogłośnie wybrało na Prezesa Koła Panią Izabelę Mirynowską. Wybrano również członków Zarządu Koła. Nowe władze Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Słupsku ukonstytuowały się następująco:

Prezes Koła                                                      -      Izabela Mirynowska   

Wice Prezes Koła                                           -      Ewa Matulewicz

Sekretarz Zarządu Koła                              -      Agnieszka Król-Jaśkiewicz

Członek Zarządu Koła                                 -      Katarzyna Świątek

Członek Zarządu Koła                                 -      Andrzej Jaskólski

                                                                                                                                                                    

 

PZN Okręg Pomorski
 

 

Wsparcie informatyczne


Copyright (c) Polski Związek Niewidomych 2018.
Designed by olwebdesign.com