SPOTKANIE OPŁATKOWE 2019

Zarząd Koła zaprasza swoich członków na "Spotkanie Opłatkowe", które odbędzie się dnia 13 grudnia (piątek) o godz. 12:00 w lokalu BROWARIA przy ul. Jedności Narodowej (dawniej restauracja "Staromiejska"). Odpłatność uczestnika spotkania 20,- zł. Zapisy wraz z odpłatnością przyjmowane są do dnia 2 grudnia br. w biurze Związku.

BIAŁA LASKA 2019

Międzynarodowy Dzień Osób Niewidomych "Biała Laska" obchodzony był uroczyście przez członków naszego Koła w kawiarni "Franciszkańska". W spotkaniu wzięła udział Pani Ewa Redzimska - Prezes Okręgu Pomorskiego PZN. Prezeska Koła Pani Izabella Mirynowska powitała serdecznie wszystkich zebranych członków  składając życzenia dedykując jednocześnie dwa poetyckie utwory poruszające problemy osób niewidomych. Do życzeń dołączyła się również Pani Prezes Ewa Redzimska. Pani Ewa Redzimska - Prezes Okręgu Pomorskiego odznaczyła złotą odznaką honorowa Polskiego Związku Niewidomych Pana Prezesa seniora Stanisława Pilarka oraz srebrną odznaką honorową Panią Izabellę Mirynowską nowo wybraną Prezeskę Koła. Zarząd Koła w osobach kol. Izabelli Mirynowskiej i kol. Włodzimierza Leśniaka złożyli serdeczne podziękowania Pani Prezes Ewie Redzimskiej wręczając skromny upominek wraz z treścią życzeń pisanych pismem Braille'a  za wieloletnią współpracę, opiekę i pomoc w działalności w środowisku osób niewidomych. Jeszcze był jeden sympatyczny moment podziękowania za dobroć i pełne oddanie w pracy społecznej dla kol. Ewy Matulewicz wręczając skromny upominek przez Panią Prezes  Izabellę Mirynowską.  Spotkanie przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze jak to widać na poniższych fotkach. 

                                                                                

NOWE WŁADZE KOŁA

20 września 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w związku z kończącą się kadencją działalności Zarządu Koła.  W Walnym Zebraniu Koła udział wzięli przedstawiciele władz Okręgu Pomorskiego PZN  w osobach: Pani Ewa Redzimska  -  Prezes Okręgu Pomorskiego PZN, Pani Krystyna Dzióbek  -  Dyrektor Okręgu Pomorskiego PZN, Pani Maria Wal-Piłasiewicz  -  Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZN.                                                           

Obszerne i merytoryczne sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za okres kadencji 2015-2019 przedstawił w imieniu ustępującego Zarządu  Prezes Koła Pan Stanisław Pilarek. Obecni na Walnym Zebraniu członkowie Koła jednomyślnie udzielili ustępującemu Zarządowi  absolutorium za minioną kadencję.                                                          

     W kolejnym punkcie porządku obrad nastąpił wybór Prezesa Koła na kolejną kadencję. Pan Stanisław Pilarek ustępujący prezes Koła zabierając głos oświadczył o rezygnacji z dalszego kandydowania na prezesa Koła - dziękując jednocześnie wszystkim członkom Koła za współprace w okresie prawie 15-letniej swej działalności. Prezes Stanisław Pilarek zgłosił kandydata na funkcję Prezesa Koła Panią Izabelę Mirynowską obszernie uzasadniając swoją rekomendację. W wyniku głosowania Walne Zebranie jednogłośnie wybrało na Prezesa Koła Panią Izabelę Mirynowską. Wybrano również członków Zarządu Koła. Nowe władze Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Słupsku ukonstytuowały się następująco:

Prezes Koła                                                      -      Izabela Mirynowska   

Wice Prezes Koła                                           -      Ewa Matulewicz

Sekretarz Zarządu Koła                              -      Agnieszka Król-Jaśkiewicz

Członek Zarządu Koła                                 -      Katarzyna Świątek

Członek Zarządu Koła                                 -      Andrzej Jaskólski

                                                                                                                                                                    

 

PZN Okręg Pomorski
 

 

Wsparcie informatyczne


Copyright (c) Polski Związek Niewidomych 2018.
Designed by olwebdesign.com