BENEFIS TERESY A. ŁAWECKIEJ

Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku serdecznie zaprasza wszystkich członków Polskiego Związku Niewidomych Koło w Słupsku na spotkanie z panią Teresą A. Ławecką z okazji 25 lecia pracy społecznej i 10 lecia pracy twórczej. Spotkanie odbędzie się w dniu 12 listopada 2019 (wtorek) o godz. 17:00 w  Miejskiej Bibliotece w Słupsku przy ul. Grodzkiej.
 Spotkanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
 
 

BIAŁA LASKA 2019

Międzynarodowy Dzień Osób Niewidomych "Biała Laska" obchodzony był uroczyście przez członków naszego Koła w kawiarni "Franciszkańska". W spotkaniu wzięła udział Pani Ewa Redzimska - Prezes Okręgu Pomorskiego PZN. Prezeska Koła Pani Izabella Mirynowska powitała serdecznie wszystkich zebranych członków  składając życzenia dedykując jednocześnie dwa poetyckie utwory poruszające problemy osób niewidomych. Do życzeń dołączyła się również Pani Prezes Ewa Redzimska. Pani Ewa Redzimska - Prezes Okręgu Pomorskiego odznaczyła złotą odznaką honorowa Polskiego Związku Niewidomych Pana Prezesa seniora Stanisława Pilarka oraz srebrną odznaką honorową Panią Izabellę Mirynowską nowo wybraną Prezeskę Koła. Zarząd Koła w osobach kol. Izabelli Mirynowskiej i kol. Włodzimierza Leśniaka złożyli serdeczne podziękowania Pani Prezes Ewie Redzimskiej wręczając skromny upominek wraz z treścią życzeń pisanych pismem Braille'a  za wieloletnią współpracę, opiekę i pomoc w działalności w środowisku osób niewidomych. Jeszcze był jeden sympatyczny moment podziękowania za dobroć i pełne oddanie w pracy społecznej dla kol. Ewy Matulewicz wręczając skromny upominek przez Panią Prezes  Izabellę Mirynowską.  Spotkanie przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze jak to widać na poniższych fotkach. 

                                                                                

NOWE WŁADZE KOŁA

20 września 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w związku z kończącą się kadencją działalności Zarządu Koła.  W Walnym Zebraniu Koła udział wzięli przedstawiciele władz Okręgu Pomorskiego PZN  w osobach: Pani Ewa Redzimska  -  Prezes Okręgu Pomorskiego PZN, Pani Krystyna Dzióbek  -  Dyrektor Okręgu Pomorskiego PZN, Pani Maria Wal-Piłasiewicz  -  Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZN.                                                           

Obszerne i merytoryczne sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za okres kadencji 2015-2019 przedstawił w imieniu ustępującego Zarządu  Prezes Koła Pan Stanisław Pilarek. Obecni na Walnym Zebraniu członkowie Koła jednomyślnie udzielili ustępującemu Zarządowi  absolutorium za minioną kadencję.                                                          

     W kolejnym punkcie porządku obrad nastąpił wybór Prezesa Koła na kolejną kadencję. Pan Stanisław Pilarek ustępujący prezes Koła zabierając głos oświadczył o rezygnacji z dalszego kandydowania na prezesa Koła - dziękując jednocześnie wszystkim członkom Koła za współprace w okresie prawie 15-letniej swej działalności. Prezes Stanisław Pilarek zgłosił kandydata na funkcję Prezesa Koła Panią Izabelę Mirynowską obszernie uzasadniając swoją rekomendację. W wyniku głosowania Walne Zebranie jednogłośnie wybrało na Prezesa Koła Panią Izabelę Mirynowską. Wybrano również członków Zarządu Koła. Nowe władze Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Słupsku ukonstytuowały się następująco:

Prezes Koła                                                      -      Izabela Mirynowska   

Wice Prezes Koła                                           -      Ewa Matulewicz

Sekretarz Zarządu Koła                              -      Agnieszka Król-Jaśkiewicz

Członek Zarządu Koła                                 -      Katarzyna Świątek

Członek Zarządu Koła                                 -      Andrzej Jaskólski

                                                                                                                                                                    

 

NIEWIDOMI NA GIEWONCIE - 2019

                                                                        "NIEWIDOMI NA GIEWONCIE”

                                                                                          05.05.- 15.05.2019

Zadanie dofinansowane ze środków PFRON przyznane  przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i przeznaczone jest dla 20 członków Koła PZN zamieszkujących Powiat Słupski.  

 "NIEWIDOMI NA GIEWONCIE" - zadanie realizowane jest przez Zarząd Koła Powiatowego PZN w Słupsku.   Głównym celem przedsięwzięcia  to turystyczno - zdrowotno - integracyjny pobyt polegający m.in. na:             

codziennych kilkugodzinnych wędrówkach szlakami górskimi                                                           

zdrowym odżywianiem                       

kąpielami termalnymi                                                                                                                                   

korzystanie z kijków Nordic Walking w czasie wędrówek górskich spełniających funkcje rehabilitacyjne

Pobyt przyczyni się  do poprawy kondycji fizycznej i psychicznej oraz nowych doświadczeń członków Koła.

Odpłatność uczestnika wynosi – 700,- zł.

W ramach odpłatności znajdują się wszystkie koszty wraz z kosztami podróży  tam i z powrotem (przewidziany przejazd poc. PENDOLINO)

Zapisy przyjmuje i  informacji udziela  Z-ca Prezesa   kol. Patrycja Baczyńska Tel. 598422630                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                     Zarząd Koła   

 

 

 

PZN Okręg Pomorski
 

 

Wsparcie informatyczne


Copyright (c) Polski Związek Niewidomych 2018.
Designed by olwebdesign.com