image1 image2 image3

PLAN PRACY 2017

                                                  PLAN PRACY

KOŁA POWIATOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH W SŁUPSKU

                                               NA ROK 2018

Lp.

        Treść zadania

Terminy

Realizator

 

  I

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA KOŁA

   INFORMACJA I PORADNICTWO

 

 

 

  1.

Zrzeszanie osób z dysfunkcją narządu – pozyskiwanie nowych członków poprzez szeroką akcją informacyjną

Cały rok

  2018

Prezes i Z-ca

      Koła

  2.

Propagowanie i reprezentowanie naszej działalności w mieście i powiecie

Cały rok

  2018

 

Zarząd Koła

  3.

Współpraca z władzami miasta i powiatu oraz organizacjami pozarządowymi

Cały rok

  2018

Zarząd Koła

  4.

Zbieranie informacji o formach wsparcia, pomocy i możliwości uczestniczenia w różnego rodzaju szkoleniach, programach i projektach dla członków związku

Cały rok

  2018

Stanisław Pilarek

Patrycja Baczyńska

Izabela Mirynowska

  5.

Przyjmowanie składek członkowskich i ich rozliczanie w  Okręgu PZN

Cały rok

  2018

Prezes Koła

Stanisław Pilarek

  6.

Spotkania informacyjne z nowo- przyjętymi członkami Koła w zakresie

Przysługujących ulg i uprawnień jak i podstawowych zasad rehabilitacyjnych

Cały rok

  2018

Prezes Koła

Stanisław Pilarek

Izabela Mirynowska

   7.

Udzielanie wszelkiej pomocy członkom Koła w rozwiązywaniu różnych spraw życiowych, mieszkaniowych i innych

Cały rok

Zarząd Koła

Z-ca Prezesa Okręgu Pomorski.

   8.

Zorganizowanie akcji pozyskiwania 1% poprzez rozliczanie zeznań podatkowych PIT dla mieszkańców miasta i powiatu

Styczeń – kwiecień

  2018

Stanisław Pilarek

Izabela Mirynowska

I wolontariusze

   9.

Zwoływanie posiedzeń zarządu koła

6 razy

Prezes Koła

 II

DZIAŁAŁNOŚĆ W ZAKRESIE REHABILITACJI

 

 

 

   1.

Pełna i wszechstronna informacja dot. ogłaszanych programów PFRON w zakresie pozyskiwania środków dofinansowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku np. „Aktywny Samorząd” oraz pomoc w wypełnianiu wniosków

Cały rok

 2018

Izabela Mirynowska Stanisław Pilarek

   2.

Informowanie członków o dostępie zakupu drobnego sprzętu rehabilitacyjnego ułatwiającego wykonywanie  podstawowych czynności dnia codziennego

Cały rok

  2018

Stanisław Pilarek

Patrycja Baczyńska

Izabela Mirynowska

   3.

Pomoc w wypełnianiu wniosków do MOPR i PCPR w zakresie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się, turnusów rehabilitacyjnych i innych

Cały rok

  2018

 Stanisław Pilarek

Izabela Mirynowska

   4.

Informowanie członków o możliwości  uczestniczenia w dostępnych szkoleniach organizowanych przez Okręg Pomorski PZN oraz kierowanie członków na szkolenia podstawowe dla osób nowo przyjętych do Ośrodka „Homer” w Bydgoszczy

Cały rok

   2018

Stanisław Pilarek

Patrycja Baczyńska

Izabela Mirynowska

   5.

Zorganizowanie kursu obsługi komputera – podstawowy zakres obsługi dla 7-miu osób

m-c luty

  2018

Stanisław Pilarek

   III

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA I TURYSTYCZNA ORAZ INTEGRACJA CZŁONKÓW KOŁA

 

 

   1.

Duszpasterstwo osób niewidomych w Kole w Słupsku. Msze święte. Każda pierwsza środa miesiąca

Cały rok

   2018

Stanisław Pilarek

   2.

Wznowienie środowych spotkań członków Koła „Spotkania przy kawie”

Każda druga środa miesiąca

Cały rok

   2018

Patrycja Baczyńska

Grażyna Jurgiel

   3.

Organizowanie wspólnych wyjść do kina, teatru i filharmonii

Cały rok

  2018

Patrycja Baczyńska

Ewa Matulewicz

   4.

Piesze wędrówki – poznajemy Tatry, Doliny, Hale i Schroniska Tatrzańskie ZAKOPANE 2018

7 – 17

Maj

 2018

Zarząd Koła

   5.

Święto Ziemniaka  dla 50 osób

Wrzesień

   2018

Izabela Mirynowska

Patrycja Baczyńska

   6.

Spotkanie Wielkanocne

Kwiecień

   2018

Patrycja Baczyńska

Ewa Matulewicz

   7.

Święto „Białej Laski”

Październik

   2018

Stanisław Pilarek

Patrycja Baczyńska

   8.

Mikołajki dla dzieci

Grudzień

   2018

Patrycja Baczyńska

Ewa Matulewicz

   9.

Spotkanie opłatkowe

Grudzień

   2018

Stanisław Pilarek

Patrycja Baczyńska

 IV

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA CZONKÓW KOŁA

 

 

   1.

Propagowanie i udział członków Koła w Klubie Sportowym „Zryw” we wszystkich dyscyplinach sportowych jako jeden z elementów rehabilitacji

Cały rok

  2018

 Zarząd Koła

DYŻURY KOMISJI REWIZYJNEJ KOŁA

Komisja Rewizyjna Koła PZN w Słupsku - informuje członków o stałych pełnionych dyżurach, które odbywać się będą w każdą 3-cią środę miesiąca w godz. 11-tej do 13-tej w siedzibie Koła. Pierwszy dyżur odbędzie się 21 czerwca br.                            Zapraszamy 

NOWOCZESNIE ZREHABILITOWANI NIEWIDOMI

" Nowocześnie Zrehabilitowani Niewidomi -Tyflosport"

  Rajd pieszy do Słowińskiego Parku Narodowgo                              10 marca 2017 roku  

                                ZABAWA NOWOROCZNA DLA DZIECI

          Zabawa noworoczna dla dzieci                                              

                                  W sobotę 14.01.2017 roku w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych w Słupsku odbyła się zabawa noworoczna dla dzieci. Przez dwie godziny nasi młodsi członkowie brali udział w różnych konkursach i tańcach. Dzieci bawiły się doskonale i były bardzo zadowolone. Wszystkie zabawy poprowadziła nasza wspaniała Ania Rapa, która zawsze służy pomocą i podaje dłoń potrzebującym. Imprezę uwiecznił nasz kochany fotograf Mirosław Mirynowski. Nie zabrakło też wolontariuszy, którzy włączyli się w przebieg zabawy. Pod koniec spotkania zostały rozdane paczki świąteczne. Dzieci otrzymały też dodatkowe nagrody za udział w konkursach w formie małych upominków. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji spotkania dla dzieci. Dziękujemy naszej wspaniałej Pani Ewie za zaangażowanie i pomoc, Pani Marioli za pyszne ciasto i upominki dla dzieci, Mirkowi za piękne zdjęcia, Ani za poprowadzenie zabaw oraz wolontariuszom za ich pomoc i włączenie się w imprezę.       Patrycja Baczyńska                   


PZN Okręg Pomorski
 

 

Sklep-serwis komputerowy
 

 

Wsparcie informatyczne