SPOTKANIE WIGILIJNO-OPŁATKOWE 2019

         W piątkowe popołudnie 13 grudnia w restauracji Browaria odbyło się uroczyste spotkanie wigilijno-opłatkowe członków Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych  oraz Integracyjnego Klubu Sportowego ZRYW.

Prezes Polskiego Związku Niewidomych Pani Izabela Mirynowska oraz Prezes Integracyjnego Klubu Sportowego ZRYW  Pan Mirosław Mirynowski w swoich wystąpieniach powitali zaproszonych gości, którzy złożyli życzenia świąteczno-noworoczne: Pełnomocnika prezydenta Słupska  do Spraw Sportu Pana Rafała Szymańskiego oraz Dyrektora Wydziału Współpracy i Promocji Miasta Słupsk Panią Beatę Macedońską.

Uroczyste spotkanie opłatkowe rozpoczął modlitwą ks. Mariusz Sitko, który niejednokrotnie podkreślił jak ważny jest szacunek i wzajemna życzliwość. 

Nasz Prezes Senior, Pan Stanisław Pilarek zachęcając do śpiewu najpopularniejszych polskich kolęd, wprowadził wszystkich w bożonarodzeniowy nastrój... Wspólne kolędowanie wyłoniło również solistkę Panią Halinę Korneluk, która umiliła nam czas śpiewając „Kolędę dla nieobecnych” oraz nasze TRIO w składzie: Stanisław Pilarek, Włodzimierz Leśniak,  Mirosław Mirynowski, którzy zaśpiewali nam „Gdy śliczna Panna”.

         Spotkanie wigilijne było okazją do wielu wspomnień oraz życzeń zarówno z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, jak również nadchodzącego Nowego 2020 Roku.                                                                       

 

BIAŁA LASKA 2019

Międzynarodowy Dzień Osób Niewidomych "Biała Laska" obchodzony był uroczyście przez członków naszego Koła w kawiarni "Franciszkańska". W spotkaniu wzięła udział Pani Ewa Redzimska - Prezes Okręgu Pomorskiego PZN. Prezeska Koła Pani Izabella Mirynowska powitała serdecznie wszystkich zebranych członków  składając życzenia dedykując jednocześnie dwa poetyckie utwory poruszające problemy osób niewidomych. Do życzeń dołączyła się również Pani Prezes Ewa Redzimska. Pani Ewa Redzimska - Prezes Okręgu Pomorskiego odznaczyła złotą odznaką honorowa Polskiego Związku Niewidomych Pana Prezesa seniora Stanisława Pilarka oraz srebrną odznaką honorową Panią Izabellę Mirynowską nowo wybraną Prezeskę Koła. Zarząd Koła w osobach kol. Izabelli Mirynowskiej i kol. Włodzimierza Leśniaka złożyli serdeczne podziękowania Pani Prezes Ewie Redzimskiej wręczając skromny upominek wraz z treścią życzeń pisanych pismem Braille'a  za wieloletnią współpracę, opiekę i pomoc w działalności w środowisku osób niewidomych. Jeszcze był jeden sympatyczny moment podziękowania za dobroć i pełne oddanie w pracy społecznej dla kol. Ewy Matulewicz wręczając skromny upominek przez Panią Prezes  Izabellę Mirynowską.  Spotkanie przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze jak to widać na poniższych fotkach. 

                                                                                

NOWE WŁADZE KOŁA

20 września 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w związku z kończącą się kadencją działalności Zarządu Koła.  W Walnym Zebraniu Koła udział wzięli przedstawiciele władz Okręgu Pomorskiego PZN  w osobach: Pani Ewa Redzimska  -  Prezes Okręgu Pomorskiego PZN, Pani Krystyna Dzióbek  -  Dyrektor Okręgu Pomorskiego PZN, Pani Maria Wal-Piłasiewicz  -  Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZN.                                                           

Obszerne i merytoryczne sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za okres kadencji 2015-2019 przedstawił w imieniu ustępującego Zarządu  Prezes Koła Pan Stanisław Pilarek. Obecni na Walnym Zebraniu członkowie Koła jednomyślnie udzielili ustępującemu Zarządowi  absolutorium za minioną kadencję.                                                          

     W kolejnym punkcie porządku obrad nastąpił wybór Prezesa Koła na kolejną kadencję. Pan Stanisław Pilarek ustępujący prezes Koła zabierając głos oświadczył o rezygnacji z dalszego kandydowania na prezesa Koła - dziękując jednocześnie wszystkim członkom Koła za współprace w okresie prawie 15-letniej swej działalności. Prezes Stanisław Pilarek zgłosił kandydata na funkcję Prezesa Koła Panią Izabelę Mirynowską obszernie uzasadniając swoją rekomendację. W wyniku głosowania Walne Zebranie jednogłośnie wybrało na Prezesa Koła Panią Izabelę Mirynowską. Wybrano również członków Zarządu Koła. Nowe władze Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Słupsku ukonstytuowały się następująco:

Prezes Koła                                                      -      Izabela Mirynowska   

Wice Prezes Koła                                           -      Ewa Matulewicz

Sekretarz Zarządu Koła                              -      Agnieszka Król-Jaśkiewicz

Członek Zarządu Koła                                 -      Katarzyna Świątek

Członek Zarządu Koła                                 -      Andrzej Jaskólski

                                                                                                                                                                    

 

PZN Okręg Pomorski
 

 

Wsparcie informatyczne


Copyright (c) Polski Związek Niewidomych 2018.
Designed by olwebdesign.com